Cerdas Membaca Polis Asuransi

Cerdas Membaca Polis Asuransi

Cerdas Membaca Polis Asuransi

Tahukah Kamu Arti tumpu?

tum·pu n sesuatu yang menjadi pengampu kaki (tangan); tempat berpijak (bertekan, berdiri, dan sebagainya); setumpu;

ber·tum·pu 1 v (kaki, tangan, dan sebagainya) bertekan pada; berjejak pada: ketika berbicara, kedua sikunya ~ di meja; rupanya ia sedang mencari-cari tempat ~; 2 v menolakkan (menekankan) telapak kaki pada sesuatu (ketika hendak melompat, terbang, dan sebagainya): ia pun ~ hendak melompat; 3 v ki berdasar teguh-teguh (pada); sudah berurat berakar (pada): ajaran yang tidak ~ pada kebenaran, tidak mudah diterima oleh orang-orang pandai; 4 adv ki dengan mengerahkan segenap tenaga; dengan betul-betul berusaha dan sebagainya: paham yang selama ini ~ dibelanya;

ber·tum·pu·kan v bertumpu pada;

me·num·pu v 1 bertumpu; 2 memberi tumpu; 3 ki menyokong; menunjang;

me·num·pu·kan v 1 menekan (telapak kaki) pada; menjejakkan: ia ~ kakinya di batu; 2 menolak(kan): ayah ~ permintaan; 3 mendasarkan pada: ia ~ pendapat-pendapatnya pada hasil-hasil penyelidikan; 4 ki menyokong; menunjang: ia memperkuat barisan belakang untuk ~ barisan depan; 5 ki memusatkan atau mengerahkan (minat, tenaga, dan sebagainya) pada: ia ~ segenap usahanya pada usaha pembangunan; 6 ki meninggalkan: ~ tanah tumpah darahnya;

ter·tum·pu v telah ditumpukan; ditolak: ia sangat kecewa karena permintaannya ~;

tum·pu·an n 1 tempat bertumpu; sesuatu untuk menumpukan kaki dan sebagainya: bangku kecil itu dipakainya sebagai ~; 2 dasar: hasil studi ini merupakan ~ yang baik untuk penyelidikan selanjutnya; 3 pangkalan (untuk menyerang dan sebagainya): Inggris mengkhawatirkan kalau-kalau Daendels menjadikan Pulau Jawa sebagai ~ untuk menyerang India; 4 bagian bawah tempat kaki (tentang tempat tidur); 5 ki sokongan; tunjangan; bantuan: ia masih dapat mempertahankan hidupnya berkat ~ bekas kawan-kawan seperjuangannya dahulu; 6 ki batu loncatan; 7 ki orang dan sebagainya yang menjadi pusat perhatian atau tempat bertanya (tempat menaruh cinta dan sebagainya); 8 ki yang menjadi sasaran (tujuan dan sebagainya);~ arus ki yang dituduh sebagai pembuat kerusuhan;

pe·num·pu n orang yang menumpu; sesuatu yang digunakan untuk menumpu(kan);~ bor alat untuk menumpu bor sentak yang mempermudah operasi pengeboran; ~ kaki (bangku kecil) tempat bertumpu (kaki);

se·tum·pu n tumpu;

ber·se·tum·pu v bertumpu;mencencang berlandasan, melompat ~ , pb jika hendak melakukan sesuatu, hendaknya menyediakan alat sebagai syaratnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close