Senjoyo

Spot Sendang Senjoyo dilihat dari Area Parkir

Spot Sendang Senjoyo dilihat dari Area Parkir

Tahukah Kamu Arti blirik?

bli·rik a bercorak lurik, bintik-bintik hitam putih (tt bahan, kain, kulit, bulu binatang);ber·bli·rik v mempunyai corak lurik, berbintik-bintik hitam putih
Back to top button
Close